Történetünk

A Meseközpont Alapítványt és a Meseközpontot Wirtz Ágnes és Wirtz Albrecht, valamint Dr. Walter Katalin és férje, Dr. Walter Cornelius nagy lelkesedéssel hozta létre és építette fel 2010-ben. Céljuk az alapítás éve óta változatlan: gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeknek lelki támogatást, megerősítést, bátorítást és életviteli segítséget adni.

2015.

Alapítványunk az idei évben tovább bővült és tovább bővítette azoknak a gyermekotthonokban, nevelőszülős családoknál és családban élő gyerekeknek a számát, ahová heti rendszerességgel járnak önkénteseink népmeséket mesélni. „Kék pólóban jár a mese” Budapesten három, Miskolcon két gyermekotthonba. Mindezt miskolci és budapesti önkéntes létszámunk bővülése tette lehetővé, amelyet képzéseinkkel alapoztunk meg. Az idei évben már 24 mesélő mondja a mesét.

Januárban megkezdte működését budapesti irodánk is, amely mindennapi irodai munkánk mellett gyerekfoglalkozásoknak, felnőtt képzéseknek, felnőtt meseesteknek, családi mesedélutánoknak nyújt remek helyszínt. 

Paloznak élő, pezsgő Meseközponttá vált, a gyerekprogramok mellett szerveztünk mesenapokat és mesedélutánokat családoknak, sikeres szakmai napokat, képzéseket tartottunk: óvodapedagógusoknak, védőnőknek, tanítóknak és tanároknak, oktatási szakértőknek, gyermekvédelmi szakembereknek és önkénteseinknek. Mindezeken több mint 1200 fő vett részt, s hallgatott mesét, vagy mesét a meséről a Meseközpontban.

A gyermekotthonokban egész évben zajlottak az Aranyhajszál programok (mozgás, tánc, mesemondás, film), és elindult az Aranyhajszál–ösztöndíj program. Ennek keretein belül, egy–egy gyerek személyre szabottan, érdeklődési területének megfelelően kap támogatást, hogy valamilyen őt érdeklő tevékenységben elmélyülhessen és kapcsolódhasson gyermekotthonon kívüli közösséghez is.

Egyetemek-főiskolák hallgatói továbbra is részt vesznek munkánkban, és töltik nálunk rövid vagy hosszú gyakorlatukat.

Nyolc táborunk volt az idei évben, február és szeptember között. Az óvodásoktól, a kamaszokig igyekeztünk mindenki számára, korosztályi bontásban, az életkori sajátosságok figyelembe vételével, gazdag programot, örömteli élményeket nyújtani. Az első csoportban kiskamaszokkal filmes-mese foglalkozások alapjait erőstettük, a másodikban meseiskolába jártunk, a harmadikban aranyhidat építettünk családokkal, a negyedikben, szintén kamaszokkal égig érő fát, az ötödikben virágzó kertet kerítettünk kamaszlányokkal, a hatodikban az óvodásokkal kinyitottuk az aranykaput, a hetedikben kamaszokkal megkerestük a világon a legszebb szépet, a nyolcadikban aranyszálat próbáltunk fonni. A fővárosi TEGYESZszel és a Veszprém megyei Nevelőszülői Szakszolgálattal különleges programot indítottunk, amelyben népmesékkel, közös játékokkal, alkotó folyamatok segítségével erősítettük a láthatatlan kötelékeket nevelőszülők és nevelt gyermekeik között.

Az idei év végén kiadtuk a Meseközpont Alapítvány első népmesegyűjteményét, melynek minden bevételét gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek megsegítésére fordítjuk.

 

 

 

2014.

Alapítványunk szakmai vezetését 2014 márciusában Bajzáth Mária vette át, aki a Meseközpont alapítása óta részt vett a munkában, az általa kidolgozott Népmesekincstár Mesepedagógia módszer egyes elemeivel és gyakorlati tapasztalataival gazdagítva a programokat.

A kuratórium felkérésére, Bajzáth Mária egy olyan szakmai programot dolgozott ki, mely már nem csak a paloznaki Meseközpontban szervezett táborokra épít, hanem nagyon sok szakember és önkéntes bevonásával. támogató, megtartó védőhálót jelent a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerek számára.

Február-márciusban képzéseket tartottunk gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek A program után, a gyermekotthonok esti ritmusához igazodva kialakítottuk az esti mesélés szertartását. Önkénteseink már egy megalapozott, felépített rendbe érkeztek, amely mindenki számára biztonságos barangolásra adott alkalmat a mesék kanyargós útján.

A Meseközpont Alapítvány önkéntes mesélői a mesék, mesemondás területén is képzett, a gyerekek irányába elkötelezett, gyakorlott szakemberek, akik két budai gyermekotthonban heti rendszerességgel kezdték az esti mesemondást. Alapítványunk által képzett önkéntesek és a Meseközpont munkatársai azóta is járnak otthonokba hétfőnként, illetve szerdánként mesélni. A mesélés élő szavas mesemondást jelent, mindig ismétlődő szertartással a mese előtt és után. A szertartás egy mesegyertya meggyújtásából és egy meseillat átadásából áll, melyet Mayer Petra aromaterapeuta kifejezetten a gyerekeknek készített. A mesélés egy nyitó, valamint egy záró mondóka elmondásával kezdődik és zárul. Persze mese előtt és után, mindig marad idő éneklésre, beszélgetésre, meghallgatásra.

Szakmai vezetőnk különböző egyetemeken folyó mesepedagógia kurzusai jelentették az alapját, hogy egyetemi hallgatók gyakorlatukat töltsék az Otthonokban és a paloznaki Táborokban. Gyakorlóhelyként legfontosabb célunk, hogy mintát adjunk arról, hogyan lehet beépíteni a gyermekotthonok hétköznapjaiba a mesélés, a mesepedagógia gyakorlatát. A hallgatók a 2014 tavaszi félévben 60 elméleti és gyakorlati órát töltöttek a gyermekotthonokban, valamint Pünkösdkor és (a nyári időszakban) Paloznakon 10-50 további órát. Volt néhány hallgató, aki 400–600 órás hosszú gyakorlatát töltötte nálunk, így biztosítva az esti mesélést, és folyamatos jelenlétünket a gyerekek között. Májusban a hallgatókkal mesenapot szerveztünk mindkét budai gyermekotthonba.

Pünkösdkor  mesenapot szerveztünk, amely két részből állt: a Mesehíd II. szakmai napból és a családi mesenapból. A két napos programon több, mint 500-an vettek részt. Itt olvasható a mesenapról készült tudósítás.

Minden évszakban egy délután mesét mondunk a környékbeli érdeklődő gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Öt nyári mesetáborunkban közel 100 gyerek vett részt, az idei évben először családból jövő gyerekeket is fogadtunk.

Szeptemberben elindultak a gyermekotthonokban filmes-mesés-mozgásos fejlesztő foglalkozásaink, és egy gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekekkel foglalkozó óvodában mesepedagógia programunk is.

 

2010–2013.

Alapítás, táboroztatási tapasztalat, ismerkedés a gyerekekkel és a gyermekvédelmi rendszerrel.

„Amikor párommal, Albrechttal 2006-ban hazaköltöztünk Németországból, már tudtuk, hogy gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeknek szeretnénk olyan segítséget adni, amit nem lehet elvenni tőlük, ami fontos része lehet a boldogulásuknak. Azt is tudtuk, hogy saját alapítványt szeretnénk létrehozni, amit nemcsak finanszírozunk, hanem a munkában is részt veszünk.

Akkoriban ismerkedtünk meg a népmesék segítő erejével. A mesékben rejlő bölcs tudás az élet minden árnyalatáról a legsötétebbtől a legvilágosabbig, valódi segítség, útmutató, támasz és remény egyszerre. Ezért tettük a népmeséket Alapítványunk alapkövévé. 2010. szeptember 30-án, a Népmese napján nyílt meg a Balaton-felvidéki Paloznakon a Meseközpont, és egyben a Meseterápia Alapítvány is megkezdte munkáját. Boldizsár Ildikó volt az Alapítvány szakmai vezetője.

2011 nyarán érkeztek az első gyerekcsoportok és 2014 januárjáig 283 gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek járt a Meseközpontban. Az első három nyár a tanulás és tapasztalatszerzés jegyében telt. Nagyon fontos volt számunkra, ez az időszak: teli élményekkel, izgalommal, örömmel, sikerekkel, és kisebb-nagyobb kudarcokkal. Ami azonban a legfontosabb: három év alatt rengeteg boldog arcot, ragyogó gyermekszemet láttunk!

Az elmúlt évek tapasztalata rávilágított, hogy milyen irányba kell továbbfejlődnünk ahhoz, hogy még hatékonyabb és intenzívebb legyen a támogatásunk. 2013-ig a munkánk fókuszában az állt, hogy az gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek a nyári szünetben, tíz napos turnusokban érkezzenek a Meseközpontba. A nálunk töltött napok sok gyerek életében jelentettek fontos segítséget, azonban azt tapasztaltuk, hogy nem elég egy gyermek életében évente pár nap ahhoz, hogy hosszú távon is tartós változások történhessenek.

Mindezek alapján, 2013 őszén, új feladatokat is megjelöltünk célként, melyek lényege, hogy a gyerekeket a saját lakóhelyükön, a mindennapi kihívásokban, hétköznapi élethelyzetekben is támogatni tudjuk. Az új feladatok személyi változásokkal is jártak. 2014. január elsejétől Dr. Boldizsár Ildikó elhagyta Alapítványunkat, hogy idejét teljesen az általa kidolgozott meseterápiás módszer továbbfejlesztésének szentelhesse.

Wirtz Ágnes, az Alapítvány kuratóriumának elnöke